Testy

Testy  

Další možnosti ověření získaných znalostí

 • Diskuze se studenty o tématu exilu. Diskutujte v rámci celé třídy, případně v rámci menších skupinek studentů. Využijte například následující otázky:
  • Co to znamená emigrovat ze své země?
  • Z jakých důvodů může člověk emigrovat?
  • Je emigrace správná?
  • Dochází k emigraci i dnes? Například kde a proč?
  • Za jakých podmínek byste vy sami emigrovali?
  • Kam byste emigrovali a proč?
  • Co byste si s sebou vzali, pokud byste měli pouze jeden kufr?
 • Popis příběhu emigrace.
  • Studenti popisují cesty emigrantů v roce 1948 z Československa až do Kanady (důvody emigrace, způsob a místo přechodu, co se dělo po útěku, cesta do Kanady, začátky v Kanadě, spolkový život).
 • Hledání emigrantů ve svém okolí.
  • Úkolem pro studenty je zjistit, zda se v jejich rodině nachází nějaký emigrant či exulant.
  • Pokud ano, studenti mohou zpracovat krátký referát o příběhu takového člověka, který mohou případně přednést i před třídou.
 • Simulace výzkumu exilu.
  • Úkolem studentů je příprava otázek, na které by se krajanů zeptali, pokud by chtěli zjistit co nejvíce informací o jejich příběhu.
  • Rozdělte studenty do dvojic a simulujte takový rozhovor. Jeden student je tazatelem a bude pokládat vlastní připravené otázky. Druhý student představuje krajana, Čechoslováka v Kanadě, který vypráví svůj příběh. Ten je sice smyšlený, ale zároveň odráží získané poznatky.