Začátky

Začátky v Kanadě

Do Kanady se krajané přepravili na lodích a jako první místo nového života většinou poznali přístavní město Halifax. Odtud odjeli na místa, kde začali plnit své pracovní kontrakty sjednané s kanadskou vládou, které byly jednou z podmínek příjezdu.

Krajanská činnost →

Galerie