Neviditelné oběti komunismu

 

Vítejte na výukovém webu věnovaném československé emigraci po roce 1948, který slouží jako edukační pomůcka pro vysvětlení tématu politického exilu a obecně i reality komunistického totalitního režimu. Učitelům, žákům i široké veřejnosti jsou k dispozici autentické výpovědí exulantů, dokument, slovník pojmů či testy k ověření získaných znalostí.

Výuku (cca 40 min) můžete spustit níže. Doplňkem či alternativou je videodokument (25 min). Obě cesty umožňují intenzivně prostudovat dané téma a pedagogům dávají možnost kvalitně vyplnit vyučovací hodinu při zachování prostoru k dalšímu komentáři.

 

Začít výuku                            Zhlédnout dokument

 

Výukový web vznikl jako výstup studentského historického projektu Neviditelné oběti komunismu na Gymnáziu F. X. Šaldy v Liberci.