Poděkování

Poděkování

Projekt Neviditelné oběti komunismu vždy byl a je neodmyslitelnou součástí libereckého Gymnázia F. X. Šaldy

Za jeho institucionální, prostorové i myšlenkové zázemí děkujeme především.

Dále vřele děkujeme:

 

Sponzorům

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Sokol Canada


Statutární město Liberec

 

Krajanům a podporovatelům

Tomáš Baťa
Lukáš Beran
manželé Brabcovi

Aleš Březina
manželé Crhákovi
Josef Čermák
Miloslav Černý
Marcela Danajovičová
Jan Drábek
Viktor Fic
Zbeněk Fišera
Helena Flack
Jerry Formánek
Marie Fuchsová
Miloš Hájek
Milan Havlín
rodina Hejdánkova
John Holub
Ladi Horák
Mirko Janeček
manželé Janodovi
Dana Janoudová
manželé Kellnerovi
Jaroslav Kytl
Věra Kohoutová
Libuše Koldinská
Jiří Kořistka
Radmila Locherová
manželé Mackovi
Vladimír Mašata
Vlasta Menšíková
Bohumil Moravec
Milada Nohelová
Josef Novák
Julie Novotná
Václav Opřátko
Eduarda Ottová
Josef Pánek
rodina Petříkova
Lucie Pivrnec
Vlastimil Pouzar
Ivan Prock
Joe Průcha
Martin Rejzek
Rudolf Roden
Blanka Rohnová
Jaroslav Rous
Věra Rollerová
Lumír Salivar
Zdena Salivarová
Jan Sammer
Josef Skála
Markéta Slepčíková
Markéta Goetz-Stankiewitz
manželé Syptákovi
Oskar Sýkora
manželé Storzerovi
Lucie Ševčíková
Josef Škvorecký
manželé Štaflovi
František Tesař
Miloš Šuchma
Eduard Then
Jan Trávníček
Vlasta Troblová
Helena Valdštýnová
Karel Velan
manželé Velvarští
Luboš Vidlák
Milan Vítek
Vlastimil Vrána

Jan Waldauf
Miloš Zach

Zvláštní poděkování

Přemysl Sobotka
Irena Přádná
Michael Colcott
Bruce Jutzi

Olivier Nicoloff

a mnoha dalším...

Děkujeme!