Zdroje

Zdroje

Literatura

 • BUZEK, K.; WAUTHIEROVÁ, E.; HAASOVÁ, L. (1994). Památník československé Kanady. Toronto: Československá národní aliance.
 • ČELOVSKÝ, B. (1998). Emigranti: dopisy politických uprchlíků z prvních let po „Vítězném únoru“ 1948. Šenov u Ostravy: Tilia.
 • ČELOVSKÝ, B. (2008). Uprchlíci po “Vítězném únoru”. Šenov u Ostravy: Tilia.
 • ČERMÁK, J. (2000). Fragmenty ze života Čechů a Slováků v Kanadě. Luhačovice: Atelier.
 • ČERMÁK, J. (2005).  It all began with Prince Rupert. Luhačovice: Atelier.
 • Češi za hranicemi na přelomu 20. a 21. století. (2000). HRUBÝ, K.; BROUČEK, S. (eds.). Praha: Karolinum.
 • DRTINA, P. (1992). Československo můj osud. Praha: Melantrich.
 • Exil sám o sobě. (2006). BROUČEK, S.; ČERNÝ, O.; DUBOVICKÝ, I. (eds.). Praha: Etnologický ústav AV ČR.
 • FILÍPEK, J. (1999). Odlesky z dějin československého exilu. Praha: J. Filípek.
 • FORMANOVÁ, L.; GRUNTORÁD, J.; PŘIBÁŇ, M. (2000). Exilová periodika. Katalog periodik českého a slovenského exilu a krajanských tisků vydávaných po roce 1945. Praha: Ježek.
 • GELLNER, J.; SMEREK, J. (1967). The Czechs and Slovaks in Canada. Toronto: University of Toronto Press.
 • HÁJEK, L. (2011). Nový domov - Exilové periodikum Čechoslováků v Kanadě mezi lety 1950-1968 (kvalifikační práce). Liberec: Gymnázium F. X. Šaldy.
 • HIKL, M. (1955). A Short History of the Czechoslovak People in Canada. Toronto: Across Canada Press.
 • HODBOĎ, J. (2004). Československá emigrace do Kanady po roce 1948 (kvalifikační práce). Liberec: Gymnázium F. X. Šaldy.
 • HODBOĎ, J.; GOLL, J.; ULVR, V. (2006). Neviditelné oběti komunismu v zemi javorů. Liberec: Gymnázium F. X. Šaldy.
 • HODBOĎ, J. (2008). Politické aspekty československého exilu v Kanadě 1948-1989 (bakalářská práce). Praha: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.
 • HORA, O. (1978). Svědectví o puči. Toronto: Sixty-Eight Publishers.
 • IVANOV, M. (1994). Čech v Kanadě. Praha: Faun.
 • JEŘÁBEK, V. (2005). Českoslovenští uprchlíci ve studené válce. Brno: Stilus.
 • JIRÁSEK, Z. (1999). Československá poúnorová emigrace a počátky exilu. Brno: Prius.
 • KAPLAN, K. (2007). Poúnorový exil 1948-49. Liberec: Dialog.
 • Katalog knih českého exilu 1948-1994: Libri prohibiti. (1995). GRUNTORÁD, J. (ed.). Praha: Primus.
 • KOZÁKOVÁ, Z. (1998). Praha, pohyb, Sokol. Praha: Ústřední škola České obce sokolské.
 • KRATOCHVÍL, J. a kol. (2003). Český a slovenský exil 20. století. Brno: Společnost pro kulturu a dialog K2001.
 • MATUSIAKOVÁ, L. (1999). Můj otec Gustav Přístupa. Frenštát pod Radhoštěm: Muzejní a vlastivědná společnost.
 • MEJSTŘÍK, J. (2000). Češi ve světě: 1918-2000. Praha: Knižní klub.
 • NOVOTNÁ, J.; ROLLEROVÁ, V. (1998). Masaryktown - 50 let českého a slovenského národního parku v Kanadě. Toronto: Masaryk Memorial Institute.
 • RIPKA, H. (1995). Únorová tragédie. Brno: Atlantis.
 • ROVNÁ, L.; JINDRA, M. (2001). Dějiny Kanady. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 • SIMBARTLOVÁ, A. (2008). Jan Waldauf a Sokol (kvalifikační práce). Liberec: Gymnázium F. X. Šaldy.
 • Studie z dějin emigrace: sborník studentských prací. (2003). KONEČNÝ, K.; MOTLÍČEK, T. (eds.). Olomouc: MONSE.
 • Univerzita Palackého, Centrum pro československá exilová studia. (2006). Emigrace: sborník historických prací Centra pro československá exilová studia. Olomouc: Univerzita Palackého.
 • VANĚK, M. et al. (2003). Orální historie. Metodické a “technické” postupy. Olomouc: Univerzita Palackého.
 • VANĚK, M.; MÜCKE, P.; PELIKÁNOVÁ, H. (2007). Naslouchat hlasům paměti: Teoretické a praktické aspekty orální historie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR.
 • VEBER, V. (2008). Osudové únorové dny 1948. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.
 • WALDAUF, J. (2007). Sokol: malé dějiny velké myšlenky. Luhačovice: Atelier IM.
 • WALDAUF, J. (2010). Sokol: malé dějiny velké myšlenky, 2. díl. Luhačovice: Atelier IM.
 • ZACH, A. (1995). Kniha a český exil 1949-1990. Praha: Torst.

Periodika

 • Časopis Československého Sokola v exilu
 • Časopis Československého Sokola v zahraničí
 • Kanadské listy
 • Nový domov
 • Naše hlasy
 • Satellite 1-416

Osobní archivy

 • Osobní archiv Bohumila Moravce.
 • Osobní archiv Františka Kociana.
 • Osobní archiv Květoslava Jandy.
 • Osobní archiv Marie Kopečkové.
 • Osobní archiv Milana Vítka.
 • Osobní archiv Milana Vodičky.
 • Osobní archiv Miroslava Pouzara.
 • Osobní archiv Radmily Locherové.
 • Osobní archiv Zdeňka Fišery.

Rozhovory s krajany

 • Rozhovor s Bohumilem Moravcem. Toronto, 1. září 2006.
 • Rozhovor s Dagmar Štaflovou. Toronto, 31. srpna 2006.
 • Rozhovor s Janem Vlastimilem Vránou. Montréal, 24. srpna 2006.
 • Rozhovor s Janem Waldaufem. Toronto, 5. září 2006.
 • Rozhovor s Jiřím Kořistkou. Toronto, 30. srpna 2006.
 • Rozhovor s Josefem Čermákem. Toronto, 1. září 2006.
 • Rozhovor s Milanem Vítkem. Toronto, 3. září 2006.
 • Rozhovor s Radmilou Locherovou. Toronto, 6. září 2006.